Barda

A Eivissa, quan ens trobam davant d’una pujada o un pendís parlam d’una barda. Per fer una distinció entre una pujada o una baixada, diem ‘barda avall’ o ‘barda amunt’.

Podem trobar bardes a camins o a pobles. Per exemple, podem passetjar per Dalt Vila, on molts de carrerons fan barda. També hi ha una bona barda per pujar a Es Puig de Missa de Santa Eulària. També podem trobar bardes amunt si anam per sa muntanya (per pujar a Sa Talaia, per exemple).

Si voleu fer esport, pugeu un parell de bardes!