Born

Un born és un petit animal aquàtic que no li agrada a ningú. Un born és el nom amb el que es coneix dialectalment a Eivissa a ses meduses. A Eivissa es mot de born està relacionat principalmente amb la Pelagia noctiluca, que és la més freqüent de ses meduses a Ses Illes Pitiüses.

Aquet animal no té una bona reputació, ja que ses seues picadures són molt urticants. És habitual l’arribada de gran quantitat de borns a ses nostres costes, en funció de la temperatura de s’aigua del mar, de les corrents marines i altres factors. Els borns són una de les principals fonts d’aliment de ses tortugues marines, que també es poden trobar a ses aigües d’Eivissa i Formentera.