Cimerol

La paraula molt eivissenca d’aquest article és cimerol, que vol dir Part més elevada d’una cosa, esp d’una casa, d’un puig, etc. Aquest es es significat més conegut o, almenys, el que l’autor d’aquest article més ha sentit. «Sa Culpa» és des grup UC i sa seua canó ‘An Es Vedrà vaig Anar», on diu:

An es Vedrà vaig ‘nar
es quatre de juliol,
a pescar a encesa
dalt de tot d’es ………. !!

Però cimerol no nomès s’utilitza per referir-se a la part més elevada d’una cosa. A l’encilopèdia d’Eivissa i Formentera trobam més significats:

  1. Ram superior d’una planta o d’un arbre que es destaca sobre els altres.
  2. PESC Part superior i més prima d’una canya llarga de pescar. A Eivissa també se li dóna el nom d’espigó.
  3. Ploure a cimerols: ploure molt fort.

Mai us acostareu sense sebre una cosa més! 🙂