Paraules Molt Eivissenques: Mariol·lo

Un mariol·lo és com es coneix a Eivissa a una disfressa improvisada, generalment per Carnaval. A l’Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera, que nos ens cansarem de recomanar, trobam tres entrades relacionades amb aquesta paraula.

Mariol i mariol·lo és una disfressa improvisada, feta de quatre robes velles. També trobam sa paraula emmariol·lo és una disfressa improvisada, sense cura, i per extensió, la persona que es posa aquesta disfressa. Per tant, podríem dir que mariol, mariol·lo i emmariol·lo són paraules sinònimes. Personalment, mariol·lo és sa paraula que sempre he sentit a casa.

Un verb relacionat és emmariol·lar-se, que vol dir «posar-se o vestir-se un emmariol·lo». És a dir, seria un sinònim de disfressar-se.

mariols eivissa
Un grup de jovens emmariol·lats al Carnaval de Vila, l’any 2002

Encara que no apareix a l’Enciclopèdia, a casa també hem sentit aquesta paraula inclós quan no és època de Carnaval. Com que el meu germà i jo no acostumam a anar ben mudats i duim roba amb combinacions ‘curioses’, sa nostra mare sempre ens renyia: Nau fets uns mariol·los!