Any Beixest? Mecagundena!

Hi ha paraules que no s’utilitzen tots els dies. Però la paraula que avui il·lustram nomès s’utilitza 1 de cada 4 anys: estam parlant dels anys beixests. Com ja deus saber, cada quatre anys s’afegeix un dia més a febrer, apareix el dia 29. Altres formes conegudes per dir any beixest (bisiesto, en catallà) són any de traspàs.

En aquesta mateix il·lustració també hem inclós una pararaula molt més coneguda i utilitzada molt més sovent: mecagundena! Es tracta d’un eufemisme, una paraula que s’utilitza en substitució d’una altra molt més malsonant. És a dir, utilitzam mecagundena per no dir ‘Me Cago en Déu!» I no es s’únic eufemisme que utilitzam a Eivissa…

Es dibuix fa referència a tots aquells que tenim feines amb un sou anual pactat. En aquest cas, totes els mesos cobram igual, encara que en Febrer treballem un dia més.

També hi ha qui exclama Meu! en comptes de dir Merda! També es substitueix fotre! per foi!; o canitros per no dir carall! També s’afegeixen sufixos i prefixos a algunes paraules com arredefotre, o inclòs abreviat com ‘arrede’.