Baldraca

Ah carai, però quin parell de baldraques! Aquest comentari té un doble sentit que hem intentat dibuixar a la següent il·lustració. Efectivament, baldraca és una paraula polisèmica.

Una baldraca és un recipient arrodonit, generalment amb una ansa i dos forats. Un gros per omplir-lo d’aigua i un altre petit, per on es pot beure al gallet. La traducció en castellà és botijo. Antigament era molt útil, ja que permetia transportar aigua i mantenir-la fresca. Avui en dia, podríem dir que és una paraula en desús, per què pràcticament ningún utilitza aquest objecte.

Però baldraca té un altre sentit, una mica més brut. Aquesta paraula també fa referència al pit o mamella d’una dona.

Encara que s’Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera no ho especifica, baldraca té un to coloquial una mica despectiu o brut. Si volem referir-nos a aquesta part del cos femení d’una forma menys ofensiva, també podem utilitzar sa paraula mima.