Arruix!

Una interjecció és una paraula o expressió que, amb to exclamatiu, expresa un estat d’ànim o capta l’atención d’un oient. S’escriuen sempre amb un signe d’admiració. Existeixen interjeccions ampliament conegudes com per exemple Hola!, Uf!, Ai! o Eh! Avui donam a conèixer una nova paraula, en aquest cas interjecció, eivisenca: Arruix!

Segons l’Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera, Arruix! s’utiliza per engegar o fer fugir alguna persona o animal. Si bé donam com a totalment vàlida aquesta definició, ens agradaria afegir que utilitzar Arruix! dirigit a persones té un to molt despectiu.

arruix!
Arruix! és una interjecció eivissenca molt coneguda

En castellà no hem trobat cap paraula amb el mateix significat, encara que al diccionari de la RAE hem trobat la paraula Za! (que desconeixíem) i que es defineix com «Voz que se usa para espantar a algunos animales como el perro, el gato, etc.». És a dir, s’utilitza exclusivament per persones.

«El gato se llama Arruix!»

Una petita anècdota amb aquesta paraula eivissenca. Fa temps, potser més de 20 anys, estàvem preparant un dinar a casa per celebrar sa visita d’uns familiars de la Península. Ma mare preparava carn, gambes i altres aliments per fer una paella. En aquell temps no teníem cap ca (ara tenim a en Guti, que apareix a sa il·lustració), així que era habitual rebre sa visita d’alguns gats dels vesins. Ma mare procura fer fora al gat perquè no es menjàs res cridant-li «arruix!».

Mentres dinàvem, el gat va tornar i es va posar entre sa meua tia i es meu cosí. I sa conversa va ser així:
– Uy, qué gato más bonito! ¿Cómo se llama?
– Se llama Arruix – contestà el meu cosí a sa mare – així li diu sa tia.