Bogamarí

Un petit animalet s’amaga a ses roques a prop de la costa. Un bogamarí és un «equinoderm de la classe dels equinoïdeus», és a dir, un ericó de mar. No és difícil vorer-los si miram a ses roques quan ens ficam a una cala de roques.

És cert que els últims anys és més difícil trobar-los, per culpa de la pressió turística. Hi ha gent que simplement mata aquestos animals per pura diversió mentres que gent d¡altres països, especialment França on hi ha una gran tradició culinària, els bogamarins són un menjar gastronòmic molt apreciat.

Bogamarí o Vogamarí?

Molta gent ha dubtat en sa grafia correcta d’aquesta paraula. Encara que molta gent comenta que pronuncien aquesta paraula amb ‘V’, a totes ses fonts consultades la ortografia és la mateixa: bogamarí amb ‘B’. El plural és ‘bogamarins’.