Família eivissenca i relacions de parentiu

Avui no presentam una paraula eivissenca, sinó que hem volgut fer un recull d’una família eivissenca i els graus de parentiu en línea recta ascendent i descendent. Encara que ja havíem dedicat una il·lustració a güelus i una altra per regüelus, crec que feia falta un dibuix així per aclarir com diem a Eivissa als nostres majors i sa nostra descendència.

Per entendre la il·lustració, és necessari seguir el sentit de les fletxes. A l’esquerra, començant per la persona amb una estrella, comencen els graus de parentiu en línea recta ascendent (i lateral, tenint en compte el blonco). A la dreta, trobam els graus de parentiu en línea recta descendent.

Família eivissenca i relacions de parentiu
Família eivissenca i relacions de parentiu

Habitualment, a totes les nostres il·lustracions indicam una font, però en aquest cas no hem indicat cap, ja que també hem utilitzat diferents fonts orals.

Graus de parentius a Eivissa

En línea ascendent

Pares

En castellà, Padres.

Blonco

En castellà, Tío (encara que blonco és una paraula que s’està perdent a Eivissa, ja freqüentment s’utilitza tiu). En Català, oncle.

Güelus

En castellà, Abuelos. (Avis a Catalunya, padrí a Mallorca…)

Regüelus o Güelus vells

En castellà, Bisabuelos (Besavis a Catalunya)

Re-regüelus o Regüelus vells

En castellà, Tatarabuelos (Rebesavis a Catalunya)

En línea descent

Fills

En castellà, Hijos.

Néts

En castellà, nietos.

Rebernét o Rebesnét

En castellà, Bisnieto (Besnét a Catalunya)

Rebernetó o rebernetona

En castellà, Tataranieto (Rebesnét a Catalunya, no confondre amb el rebesnét a Eivissa)

Captiretó

Trastaranieto en castellà (Quadrinet a Catalunya). Possiblement una paraula que no utilitzaràs mai, però mola molt coneixer-la 🙂