Fer Salera

Fer salera és com es coneix popularment a Eivissa i Formentera faltar a classe voluntàriament. Tots els jovens eivissencs utilitzen aquesta expressió, parlant en eivissenc o en castellà, així que estam davant d’una de ses nostres paraules eivissenques més estimades.

L’origen d’aquesta expressió eivissenca no está ben clar, i no hem trobat una font fiable on s’expliqui la procedència de fer salera. Hi ha qui diu que aquesta expressió era utilitzada per aquells boixos i boxies que no anaven a classe i aprofitaven els dies de bon temps per anar a la platja i tornaven a casa amb sa pell plena de sal. Altre opció possible era que els garrits en edat escolar anaven a Ses Salines a fer feina ajudant a carregar sal. Si algú pot aportar més informació, serà benvinguda.

Un alumne fent salera

Com és costum a Eivissenquisme Il·lustrat, ens agrada fer il·lustracions amb dobles sentits. En aquest cas, un boix surt d’un institut en direcció a un bar mentres carrega sal, com homenatge als saliners que varen treballar a ses salines durant molts anys.

ses salines
Saliners a Eivissa. Autor: Desconegut

Fer salera és una de les expressions més eivissenques que hem de conservar, encara que el costum de fer salera no és un motiu d’orgull eivissenc. Tenim la taxa d’absentisme escolar crònic més alta de les Illes Balears i d’Espanya.

L’expressió fer salera es molt popular i no nomès s’utilitza a l’àmbit dels que parlam eivissenc. L’expressió també és utilitzada pels castellanoparlants com ‘hacer salera’.

Pràcticament cada ciutat d’Espanya té la seua pròpia expressió per referir-se a aquesta mala pràctica que, en alguna ocasió, tots hem fet durant la nostra etapa a l’institut i/o període universitari. A Aragó es coneix com ‘hacer pirola’, a Catalunya es coneix com ‘fer campana’, a Madrid es diu ‘hacer pellas’ i a Màlaga es diu ‘hacerse una piarda’, per citar nomès uns exemples.