Calcetí

Calcetí és el nom de la peça de roba que cobreix el peu i arriba a mitjan cama. Aquest nom possiblement deriva del castellà, calcetín. Tal com recull l’Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera, a bona part de les zones on es parla català, es coneixen com a mitjons el que aquí diem calcetins.

Per fer aquesta il·lustració hem reciclat s’estenedor aquest que ens han plantat al Passeig de Vara de Rey per il·lustrar sa paraula embalustro. Qui diu que això no serveix per es? Ja podeu dir que és un estenedor molt profitós, ben segur que sa roba s’eixuga ben ràpid quan està penjada al solei de s’Alamera.

Uns calcetins penjats a s’embalustro de Vara de Rey

Coneixes altres peces de roba amb noms eivissencs?